De Antwerpse Fluisteraar

Wie?

Hij fluistert voor jou de mooiste woorden. Waar hij vandaan komt, dat weet niemand. Wat hij komt doen, is duidelijk. Luisteren en fluisteren. 

https://www.deantwerpsefluisteraar.be/ 

De uitdaging

Voor de Antwerpse fluisteraar hadden we eerder al een animatie gemaakt. Die kan je ook bekijken op onze website. Toen de tijden van corona aanbraken was er de nood om een extra animatie te maken waarbij de Antwerpse fluisteraar een rol kon spelen om mensen te doen kalmeren, en naar elkaar te doen luisteren in deze hectische tijden.

De oplossing

In de animaties worden herkenbare feiten aangehaald die te maken hebben met Corona: zoals bijvoorbeeld: “Een droog kuchje op straat, doet plots veel hoofden omdraaien. Op een paar dagen tijd zijn onze maatschappij en gewoontes helemaal omgegooid.” Via de animatie probeerden we mensen aan te zetten om complimenten te geven aan hun geliefden, zeker aan diegene die helemaal alleen zijn en in lockdown niemand hadden om mee te praten. Een mooi én simpel initiatief en tegelijkertijd leuke reclame voor de Antwerpse fluisteraar.